Fritidspas

cropped-070830marius-077.jpg

 

 

Med et fritidspas kan du få hjælp til kontingenter, dog max. 600 kr. årligt.

Fritidspas kan fås på to måder:
•En sundhedsplejerske, lærer, PPR, SSP eller socialrådgiver kan udlevere et fritidspas til et barn, hvis det vurderes, at økonomien er afgørende for, at barnet kan begynde til en aktivitet.
•Forældre kan selv søge om et Fritidspas, hvis familien har en samlet indkomst på under 183.000 kr. årligt (svarende til en friplads i dagtilbud)

Yderligere oplysninger hos
Lisbeth Poulsen
Formand UBG
www.post@ulfborgif.dk
eller tlf. 22132459