Generalforsamling og familieaften i Ulfborg IF

arkivfoto

Ulfborg IF afholder ordinær generalforsamling
Fredag den 29. marts 2018 kl. 19.00
i Vestjysk Fritidscenter.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forinden generalforsamlingen er der fælles aktiviteter for hele familien.
Aktiviteterne starter kl. 17.00
Ulfborg IF vil gerne invitere på fællesspisning kl. 18.15
Tilmelding til fællesspisning senest 19. marts på mail post@ulfborgif.dk eller SMS 22132459

Vedtægterne kan ses på www.ulfborgif.dk

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.