UIF-generalforsamling 2023

Generalforsamlingen blev afviklet i ”god ro og orden”, Olaf Pedersen sørgede for at vi kom godt igennem alle punkter. Alle beretninger og regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

Bestyrelsen havde forslag til vedtægtsændringer. Fremover kommer det til at hedde ”Bestyrelsens beretning” i stedet for formandens beretning og dermed udgår det punkt der hedder ”udvalgsformændenes beretninger”.

Valg: – på valg var udvalgsformændene for fodbold, badminton, og gymnastik, samt formanden. Der var genvalgt til alle undtagen gymnastik, den post overtager Lisbeth Poulsen frem til næste generalforsamling eller næste ordinære valg.

Som vanligt var der uddeling af pokaler. Årets træner blev Andreas Møller Sørensen og Årets UIF´er blev Ulrich Bundgaard Hansen. Stort tillykke til begge.

Skriv et svar