Arbejdsopgaver i Ungdomsudvalget

SHN/UBG ungdomsudvalg fodbold 2012/2013

Lene Chrois, formand – 97492790 / 40896331, lene@chrois.eu

Kaj Hansen – 24864188, Kaj.hansen@mail.tele.dk

Pia Kamp – 97491394 / 23848011, Kampnielsen@hotmail.com

Morten Sig – 24858902, bif_morten@msn.com

Stine Hansen – 29668817, Stine@hansen-ulfborg.dk

Martin Finseth (Sdr. Nissum repr.) – 97496604 / 25525604, Martinfinseth@pc.dk

Anders Schwartz (Staby repr.) – 97491676 / 23934621, svingeltoft@skylinemail.dk

 

Kasserer Jan Møller:  penge@ulfborgif.dk

 • Generel regnskab for ungdomsudvalget
 • Afregning med trænere
 • Mdr. opfølgning

Kampfordeler Anders Bukbjerg: 97492001, fodbold@ulfborgif.dk

 

Kaj Hansen – ansvarlig for

 • Kontrakter og børneattest med træner
 • Løn til trænere
 • Møde med kommunen omkring fodboldbaner, net og mål i Ulfborg

Lene Chrois – ansvarlig for

 • Repræsentant i UBG
 • Annoncer i blade og aviser
 • Referat fra møder
 • Indkalder til møder i udvalget (lave dagsorden, opfølgning på drejebog)
 • Indberetning til kommune og DGI
 • Møde med senior- og sponsorudvalg
 • Budget og regnskab, godkendelse af alt indkøbt samt godkendelse af udgifter til afslutning (udendørs sæson).

Pia Kamp – ansvarlig for

 • Spilletrøjer/overtrækstrøjer klargøring, optælling.
 • Spillercertifikater
 • Indkøb af spillertøj, bolde m.m.
 • Gavekasse

Morten Sig – ansvarlig for

 • Oprydning/kontrol af boldrum og kompressor (ude + inde).
 • Dommeransvarlig (opfølgning 3, 5 og 7-mands hold). Hjemmekampe skal dømmes af forældre eller andre, holdene skal selv finde dommere.

Stine Hansen – ansvarlig for

 • Ajourføring af arbejdsopgaver og drejebog

Martin Finseth, Sdr. Nissum ansvarlig for

 • Kontaktperson for Sdr. Nissum
 • Kridtning af baner i Sdr. Nissum
 • Koordinere bolde og overtrækstrøjer med den ansvarlige
 • Oprydning/kontrol af bolde, rum og kompressor (Ude + inde) i Sdr. Nissum
 • Optælling af bolde og overtræks trøjer i Sdr. Nissum og sende til reparation hos ansvarlig.
 • Opfølgning på Conventus og kluboffice.

Anders Schwartz – ansvarlig for

 • Kontaktperson for Staby
 • Kridtning af baner i Staby
 • Koordinere bolde og overtrækstrøjer med den ansvarlige
 • Oprydning/kontrol af bolde, rum og kompressor (Ude) i Staby
 • Optælling af bolde og overtræks trøjer i Staby og sende til reparation hos ansvarlig

Fælles opgaver      

 • Kontakt til Peter Iver vedr. kridtning af baner i Ulfborg
 • Udlevering og indkrævning af nøgler (fmd. for UBG Lisbeth Poulsen)    
 • Finde trænere (fælles opgave og ansvar)
 • Afsætte træningstider, træningssted og kampsted
 • Pudse fælles pokaler
 • Kåre årets træner
 • Oprydning i klubrum februar og oktober
 • Kampfordeling og tilmelding af hold i samarbejde med Ib Sørensen.