Hovedsponsor Ringkøbing Landbobank

Alle trænere og hjælpetrænere i UIF Svømning skal en gang årligt gennemgå og deltage i livredderprøven.

UIF Svømning er heldig at have en uddannet Paramediciner som livredder dommer, som de sidste 15 år kørt ambulance- og lægebil. Kivan Olesen er februar 2022 blevet uddannet og certificeret livredderdommer gennem Dansk Svømmeunion, og en Kivans spids kompetencer er hjerte- lungeredning (HLR) og førstehjælp.

Svømmeklubben har investeret i livrednings dukker samt trænings hjerte starter og dette udstyr giver virkelig mulighed for at træne HLR på en god måde.

Livredderprøven består af følgende temaer:

 1. Førstehjælpundervisning:

  • Dialog og praksisnære eksempler
  • Hjerte- lungeredning på dukker i alle aldre.
 2. Anlægsdel:

  • Grundigt kendskab til alarmerings- og evakueringsplaner, inklusive brand- og kemikalieudslip.
  • Placering af sikkerhedsudstyr og specielle sikkerhedsforanstaltninger.
 3. Formprøve:

  • Udspring og 200 m svømning med maksimaltid på de første 50 m.
  • Dykning for at bjærge dukke og redning af panisk nødstedt.
  • Skrådyk
 4. Redning af bevidstløs voksen med hjælper:

  • Alarmering, bjærgning og kunstigt åndedræt indtil hjælperen assisterer.
 5. Redning af bevidstløst barn uden hjælper:

  • Bjærgning, genoplivning og alarmering til Alarmcentralen.
 6. Håndtering af nakkeskade:

  • Vending af formodet nakkeskade på lavt og dybt vand med anvendelse af relevante teknikker.
 7. Mundtlig eksamination:

  • Besvarelse af spørgsmål om førstehjælp vedrørende skader og genoplivning.