Hovedsponsor Ringkøbing Landbobank

Velkommen til svømmeskolen i Ulfborg IF Svømning

Svømmeskolen består af følgende børnehold:

Baby- og småbørn 0-2 år

Plask og leg/vandtilvænning med voksen 2-6 år

Begynder 5-8 år (fra 0.klasse og opefter)

Let øvede 6-10 år

Øvede 7-12 år

Vild med Vand (se krav til holdet, da der vil være anderledes elementer, der kræver visse færdigheder)

Learn to swim ungdom 12 år og opefter

Se eventuelt mere under holdbeskrivelser.

...

I svømmeskolen fokuserer vi på at lære de fire grundlæggende færdigheder og stilarter samt integrerer livredning, boldspil, udspring og andre spændende aktiviteter for at gøre undervisningen sjov, motiverende og sikre, at alle har mulighed for at lære at svømme og få viden om livreddende færdigheder.

Ved at basere os på Dansk Svømmeunions teori om de fire grundlæggende færdigheder sikrer vi, at hvert barn som minimum opnår selvredningsevner.

De fire grundlæggende færdigheder er:

·       Vejrtrækning: Træning af sikker og veltrænet vejrtrækning, ånde under vandet og puste ud under svømningssituationer.

·       Balance: Udvikling af færdigheder til at opretholde balance i dynamiske og statiske positioner i vandet.

·       Bevægelse: Læring af færdigheder til at bevæge sig fra punkt A til B i vandet, ikke nødvendigvis i en af de kendte stilarter, men sideløbende med de grundlæggende færdigheder.

·       Elementskifte: Træning af skift mellem vand og luft, f.eks. sikkert at komme i og op af vandet samt andre former for elementskift i svømmehallen.

De fire grundlæggende færdigheder bliver indlært gennem hele forløbet fra babysvømning til voksen svømning på alle vores hold. På begynder- til øvet holdene inkluderer vi også specifikke mål for stilartsindlæring, såsom fokus på rygcrawl på begynderholdet, crawl på let øvede og brystsvømning på øvede hold.

Butterfly-stilen indlæres primært på vores ungdomshold, men børnene får også kendskab til den gennem grundlæggende øvelser på øvet holdet.

Vi planlægninger undervisningen med inspiration fra www.aquaschool.dk, trænerguiden fra DGI og DGI's Svømmeskole, som vi implementerede i sæsonen 19/20 på alle ovenstående hånd. Se mere om svømmeskolen i nedenstående afsnit.

DSC 0501

Diplomfest hvert halve år - også en del af svømmeskolen!

Men det er ikke “bare” et diplom. Det er et bevis for den udvikling dit barn har været igennem i løbet af sæsonen - og et pejlemærke til jer som forældre, når I skal vælge svømmehold til næste år.

For et par år siden købte vi DGIs Svømmeskolekoncept, der sørger for, at jeres børn vil møde de samme krav og udviklingsmuligheder, uanset hvilket hold, de går på. Altså en ensretning af undervisningen uanset træneren, men samtidig også en rød tråd op igennem de forskellige hold, der udbydes i Ulfborg IF Svømning. 

Vi underviser ud fra et koncept, hvor der er klare mål og ikke mindst delmål for svømningen, men hvor der samtidig er fokus på, at det enkelte barn møder succes, og samtidig skaber gode relationer på holdet. De fleste børn går på begynderholdet i 2 år, og rykker så op på let øvet og herefter øvet hold, når de opnår færdighederne hertil. Vi har ud fra konceptet fastlagt nogle mål for hvert hold, som børnene så vidt muligt skal opnå, før de kan skifte hold. 

Der ligger 4-6 ”mærker” på hvert niveau. 

Dvs. at svømmerne på begynderholdene skal igennem mærke 1-6, let øvet skal gerne nå mærke 7-10 osv. I vil kunne læse på diplomet, hvilke øvelser barnet har gennemført for at få det mærke, der svarer til de kvalifikationer, som de har opnået igennem det sidste halve år. 

Øvelserne vi laver med børnene kan nemt differentieres, så selvom de går sammen med nogle børn på andre niveauer, så har det ingen betydning for deres udvikling - det enkelte barn vil altid opnå progression.

Mærkerne skal som udgangspunkt tages i rækkefølge, men man kan opleve, at barnet springer et trin over, fx fordi man opnår færdighederne hurtigere end ventet og derfor i princippet har opnået to mærker på et halvt år. Det vil være det højeste opnåede diplom man får med til diplomfesten. 

Diplomfesten afvikles hvert halve år, og er først og fremmest tænkt som en anerkendelse af børnene og deres udvikling siden sidst. En del af konceptet er, at der er et diplom for alle, uanset niveau. En anden del af konceptet er, at der skal være fokus på ”festen” og ikke ”testen” – så mange af øvelserne flettes ind i undervisningen, så det blot er op til træneren, at have en tjekliste til at holde styr på, hvem der har gennemført øvelserne.

Vi håber, at dette skriv har skabt lidt klarhed over, hvad diplomerne viser, og hvad I som forældre kan forvente af vores svømmeskole.